Censorformandskab for censorkorps for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Formand - Lars Birch Mail: larsbir@gmail.com

Næstformand - Jens Arnbjerg Mail: jarn@image.dk


Censorformandskabets sekretær
Louise Berntsen, censorformandskab@sund.ku.dk, eller direkte 3532 6318/ mobil 2962 4064