Censurnormer og honorar

Censorvurdering

Censorindberetningsskema for de veterinære- og husdyrsvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet

Censorhonorar og -afregning

Har du været censor på SUND

Hvis du har været censor på SUND og skal honoreres for eller have refunderet udlæg i forbindelse med dit arbejde, kan du finde blanketter og vejledning her.