Velkommen til censorformandskabet for
Veterinær- og Husdyrvidenskab

Censorkorpset for Veterinær- og Husdyrvidenskab

består af ca. 115 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hoved fagområder/specialer, der indgår i uddannelserne:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin
  • Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
  • Kandidatuddannelsen i Animal Science
  • Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Henvendelser kan ske til:

Censorformandskabets sekretariatsbetjening på censorformandskab@sund.ku.dk


Her finder du informationer om censorkorps for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Opslag af censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps

Beskikkelse af censorer til Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (BEK nr. 1062 med senere ændringer) opslås censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps. Beskikkelsen vil blive foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.