Velkommen til censorformandskabet for
Veterinær- og Husdyrvidenskab


Ny ansøgningsrunde for beskikkelsesperioden 2024-2027
Fra den 22. september til og med den 31. oktober 2023 vil du have mulighed for at ansøge om at blive beskikket som censor i beskikkelsesperioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Når ansøgningsrunden åbner, vil du kunne finde et link her på siden til ansøgningsskemaet på Censor IT (www.censorsekretariatku-sund.censor-it.dk).Censorkorpset for Veterinær- og Husdyrvidenskab

består af ca. 149 ministerielt beskikkede censorer, der dækker alle hoved fagområder/specialer, der indgår i uddannelserne:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin
  • Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
  • Kandidatuddannelsen i Animal Science
  • Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science

Sekretariatet for Censorformandskabet er beliggende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet.

Henvendelser kan ske til:
Censorformandskabets sekretær, Pia Nygaard, censorformandskab@sund.ku.dk, eller direkte 35 33 24 37Her finder du informationer om censorkorps for Veterinær- og Husdyrvidenskab.

Opslag af censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps

Beskikkelse af censorer til Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (BEK nr. 1062 med senere ændringer) opslås censorater i Det Veterinær- og Husdyrvidenskabelige Censorkorps. Beskikkelsen vil blive foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.

Der censorater indenfor følgende fagområder: