Hvordan tilføjes et fagområde?

Hvert 4. år beskikkes censorer til censorkorpset. Samtidig bliver studieledere spurgt, om de har ønsker til ændringer af fagområder under censorkorpset. Studieledernes indstillinger og ønsker behandles i censorforpersonskabet forud for nybeskikkelse af censorer til korpset.

Hvis man har ønsker til tilføjelse af fagområder i censorkorpset, kan man derfor kontakte studielederen for uddannelsen.