Ad hoc beskikkelser til konkrete eksamer

Censorkorpset beskikker primært til hele perioden, derfor er der ikke en specifik proces til beskikkelse til konkrete eksaminer.

For yderlig information se ”Beskikkelse af censorer”.